A keresztenytars.net internetes társkereső szolgálat és közösségi oldal (a továbbiakban: A Szolgáltatás) használatának feltétele, hogy Felhasználó elfogadja a keresztenytars.net (továbbiakban: a Szolgáltató) által támasztott felhasználási feltételeket és szabályokat:

1. A Felhasználó az általa megadott - a regisztráció és adatmódosítás illetve az oldal használata során - személyes adatokért, anyagokért (kép, szövegek, információk, e-mail cím, telefonszám, postai cím stb.) saját maga vállal felelősséget és ezen megadott adatok valódiságáért csak és kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. A Szolgáltató ezeket az adatokat - a Felhasználó előzetes beleegyezése nélkül - harmadik félnek csak abban az esetben adja át, ha erre a Felhasználó engedélyét adta.

2. A Szolgáltatást csak magánszemélyek vehetik igénybe. A Szolgáltatás kereskedelmi felhasználása mások által tiltott.

3. A Felhasználó a Szolgáltatáson keresztül nem küldhet olyan tartalmú üzeneteket, amelyek törvényt, jogszabályt vagy szerzői jogot sértenek, tartalmaznak pornográf anyagokat vagy vírusokat, illetve olyan linkeket, amelyek ilyen tartalmú oldalakra mutatnak. Ezeket a Szolgáltató nem felügyeli, nem ellenőrzi, emiatt a Szolgáltató az üzenetek tartalmáért nem vállal felelősséget. Az Üzenetek tartalmát a Szolgáltató nem hagyta jóvá, és azok nem tükrözik a Szolgáltató véleményét vagy álláspontját.

4. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal és nem vonható felelősségre a Szolgáltatás használatából adódó bármely más fél fenyegető, rágalmazó, obszcén, támadó vagy illegális tartalmú megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért beleértve a személyiségi jogokat és a szellemi tulajdonjogokat is.

5. A Szolgáltató nem felel a Harmadik fél hirdetéseiért, amelyek a honlapon láthatóak. Egy másik cég hirdetésének, reklámjának megjelenése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató jóváhagyta az illető cég termékeit vagy szolgáltatásait, vagy hogy a Szolgáltató felelősséget vállal ezen termékekért, szolgáltatásokért vagy a hirdetések tartalmáért. A Felhasználó által az oldal nyilvános felületének személyes reklám céljaira való felhasználása nem engedélyezett. Kivételt képeznek a keresztény közösségi programok, találkozók, előadások, események, amennyiben ezek az oldal szellemiségének megfelelnek.

6. A Szolgáltató nem felel semmilyen, a Felhasználó számítógépében vagy azon keresztül harmadik személy számítógépében vírus által okozott kárért, vagy bármely adatvesztésért, illetve nem vállal felelősséget a Szolgáltatás leállásából eredő károkért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre az oldal biztonsági rendszerét kijátszó törvénytelen magatartásból, bűncselekményből, adatlopásból származó kár miatt. A Szolgáltatás igénybevételéhez nincs szükség személyes adatok megadására, ha a Felhasználó mégis úgy dönt, hogy oldalunkon tárol ilyeneket, másokkal oldalunk segítségével megosztja ezt, azt a saját felelősségére teszi, a Szolgáltató az ebből eredő esetleges károk, visszaélések, személyiségi és egyéb jogok megsértése miatt nem vállal felelősséget.

7. A Felhasználó által feltöltött / létrehozott tartalom - beleértve az oldalon folytatott levelezés tartalmait is - nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot. Politikai jellegű, és az oldal szellemiségével ellenkező megnyilvánulások nem megengedettek.

8. Tilos a honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha Felhasználó rendelkezik a Szolgáltató képviseletére jogosult személytől származó engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a honlapon található összes tartalom.

9. A honlap tartalmának részbeni vagy teljes újraközlése, terjesztése, tilos a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül.

10. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás feltételeit és szabályait minden előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztassa.

11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely Felhasználó tagságát - a szabályok és feltételek bárminemű megszegése esetén, vagy akár egyéb körülmények miatt - minden előzetes figyelmeztetés nélkül felfüggessze vagy törölje.

12. Minden Felhasználó csak és kizárólag egy felhasználói fiók létrehozására és működtetésére jogosult. Amennyiben fény dreül ennek kijátszására, úgy automatikusan és figyelmeztetés nélkül töröljük a nevezett fiókjait. Ha a Felhasználó több mint egy évig nem lép be a fiókjába (inaktív), akkor a fiók annak minden tartalmával, előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerül.

13. A Felhasználó elégedetlensége esetén az egyetlen és kizárólagosan rendelkezésére álló jogorvoslat, a Szolgáltatás használatának megszakítása.

14. A Felhasználó a regisztrációkor elolvassa és tudomásul veszi az oldalunk Adatvédelmi nyilatkozatát.

15. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa regisztrációkor megadott emailcímre a szolgáltatótól a rendszer üzemeltetése közben email értesítő üzeneteket fog kapni. Havonta egyszer hírlevelet küldünk ki az oldallal kapcsolatos információkkal.

16. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által létrehozott tartalmakért. Az adatlap, az oldalon belül folytatott levelezés, naplók, hozzászólások tartalmaiért a Felhasználót terheli a felelősség. A Felhasználó által létrehozott napló(k) tartalma(i) nem tükrözi(k) a Szolgáltató álláspontját. Naplót indító tagjaink belátásuk szerint törölhetnek hozzászólásokat a saját naplójukban, amennyiben azok sértik az oldal szabályait, szellemiségét, ehhez nem szükséges az oldal Adminisztrátorainak jóváhagyása, közreműködése.

17. Az oldal Felhasználói kötelesek tiszteletben tartani egymás személyes világnézetét, vallási nézeteit, ennek értelmében pedig sem a magánbeszélgetésekben, sem a naplókban, sem a hozzászólásokban nem megengedett egymás meggyőződésének, hitelveinek, vallásának, elkötelezettségének kritizálása, becsmérlése, sértegetése. Nem engedélyezett a személyeskedés, egymás személyének nyílt, vagy bújtatott kritizálása, gúnyolása, lejáratása. Nem megengedett semmilyen személyes, egyházi, közösségi hitbéli vagy egyéb meggyőződés nevében történő térítő propaganda, vagy egymás hitének, hitelveinek elvitatása. A keresztény etikát megszegő, mindennemű bújtatott, vagy nyílt, másokat megalázó, kihasználni próbáló, sértő szexuális attitűd, amennyiben bejelentésre kerül, a tagság azonnali megszüntetésével jár. Nem megengedett az oldal nyilvános felületein, a felhasználók teljes, polgári nevének a kiírása, bármilyen formában történő megjelenítése, az anonimitás megőrzése érdekében, és a személyiségi jogok védelmének az érdekében. Nem megengedett szexuális szolgáltatást kérő, vagy ajánló, azokat megcélzó üzenetek küldése. Ezek megszegése a tartalmak azonnali, figyelmeztetés nélkül való törlésével, illetve súlyosabb esetben a tagság azonnali felfüggesztésével jár.

18. Tiszteletteljesen megkérünk mindenkit, legyen tekintettel arra, hogy a főoldal naplófelületlét ne árassza el bejegyzésekkel, ami annyit tesz, hogy a bejegyzéseivel ne dominálja a főoldalt, ne kerüljenek túlsúlyba a saját bejegyzései ezen a felületen. Kérünk mindenkit, hogy napi egy bejegyzésnél többet ne tegyen közzé a naplófelületen, azzal a feltétellel, hogy maximálisan csak két bejegyzés lehet egyazon személytől, egy időben a főoldalon, különböző dátumokon. Tartsuk tiszteletben egymás gondolatait, és a közös megnyilvánulási lehetőséget testvériesen osszuk meg egymással. Koncentráljunk a mennyiség helyett a minőségre.

19. Oldalunk működtetéséhez cookie-k szükségesek. Szolgáltatásaink igénybevételéve és a felhasználói feltételek elfogadásával a Felhasználó automatikusan beleegyezik a cookie-k használatába.

20. Az oldalunk fenntartásához és a tagok számára ingyenes használatához reklámok szükségesek. Ezeket a reklámszolgáltató biztosítja, egyénre szabva, a reklámtartalmakért az oldalunk nem vállal felelősséget. Az oldal használatával a Felhasználó beleegyezik a reklámok megjelenítésébe. Oldalunk nem gyűjt és nem használ fel személyes adatokat semmilyen célra sem. A sütik (cookies) elfogasása által csak és kizárólag a reklámszolgáltató(k) gyűjthetnek, használhatnak fel, olyan, nem a privát felhasználói fiókokhoz kötődő tartalmakat, amennyiben ebbe a Felhasználó beleegyezik, az erre a reklámszolgáltató(k) által fentartott engedélyeztetési felületen.

21. A Felhasználó nem tölthet fel meztelenséget ábrázoló fotót, mint profil- és albumképet. Kérünk mindenkit, a maga és a sikeres társkeresés érdekében igyekezzen önmagáról igényes, valós és időszerű profilképet közzétenni. Oldalunkon nem engedélyezettek az olyan profilképek, melyek nem a profil tulajdonosáról készültek. Ezeket, és a nem a valós személyt ábrázoló profilképeket az adminisztrátor törli, minden előzetes figyelmeztetés nélkül.